Värmepumpar inom luft/vatten, luft/luft och bergvärme

Vi på Bengt Jonssons Brunnsborrning AB i Bohuslän utför energiborrning samt försäljning, installation och service av IVT´s värmepumpar.

Heltäckande produktprogram

Vi är auktoriserad återförsäljare för IVT och har ett heltäckande program av värmepumpar inom luft/vatten, luft/luft samt bergvärme.

Vi är speciellt utbildade inom området värmepumpar och erbjuder skräddarsydda lösningar där vi tar hänsyn till de förutsättningar som finns just i din fastighet då det gäller exempelvis bergvärme.

Vi månar om dig som kund!

Bengt Jonssons Brunnsborrning AB är måna om våra kunder och vi tar gärna kontakt med dig för att se vilka unika förutsättningar som finns hos dig. Allt för att du ska få rätt information om IVT´s värmepumpar och ett bra beslutsunderlag inför din värmepumpsinvestering.

Certifierade brunnsborrare

Vi är certifierade brunnsborrare enligt RISE och utför energibrunnar enligt Borrföretagens typgodkännande.

Vi är medlemmar i SKVP
(Svenska Kyl & Värmepumpföreningen).

Vi är auktoriserad återförsäljare för IVT och erbjuder ett heltäckande program

Mer om värmepumpar och bergvärme

Läs mer på vår sida hos IVT »